《Arknights》Event [Phantom & Crimson Solitaire] PV

《Arknights》Event [Phantom & Crimson Solitaire] PV

PV của Event [Phantom & Crimson Solitaire]
Mọi thông tin về Event vui lòng truy cập Fanpage của Arknight Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết.
Source: https://www.bilibili.com/video/BV17m4y1Q7ar?p=2
=============================================
Group Fb: https://www.facebook.com/groups/256046978389264/
AKVN Wiki: https://ak.kazdel.com
Page Fb:https://www.facebook.com/arknightsvn/
Page Fb:https://www.facebook.com/KazdelVN
Discord AKVN: https://discord.gg/NCmsU4u
=============================================
KazdelVN, Theresa, Gacha, ArknightsVN , Arknights, AK,A9, Arknights EN, Phantom & Crimson Solitaire.